Sektörler Sektörler - Hazır Beton
Sektörler Sektörler - Hazır Beton
SEKTÖRLER
Hazır Beton Hafriyat Nakliyat Mermer Madencilik
Hazır Beton

Hazır beton tesislerimizde Türk Standartlarına uygun C12/14 'ten C50/55'e kadar yüksek dayanımlı betonlar üretilmektedir. 

Tesislerimizde bu ürünlerin yanısıra, çeşitli kıvamlarda ve agrega dane büyüklük sınıflarında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Akıcı Dolgu Betonları, Yüksek Performanslı Betonlar, Erken Dayanımı Yüksek Betonlar, Tünel Kalıp Betonları, Yüksek Katlı Bina Betonları, Çevresel Etki Sınıflarına Uygun Beton Tipleri gibi ürünler de üretilerek müşteri talepleri karşılanmaktadır. 

HAZIR BETON ARAÇ PARKIMIZ:
31 Adet Transmikser
6   Adet Pompa
3 Adet Silobas
 
Üretilen Betonlardaki Basınç Dayanım Sınıfı
  GB 250
  C12/14
  C16/18
  C20/25
  C25/30
  C30/35
  C35/40
  C40/45
  C50/55
 
ŞAP BETON
Üretimlerimiz TSE kalite belgesi ile belgelendirilmiştir. Şirketimiz üretim safhasında hammadde ve ürünlerimizle ilgili standartlarda belirtilen tüm deney ve kontrolleri gerçekleştirmektedir. 
Tesislerimizde G uygunluk belgesi bulunmaktadır. Tesislerimiz TSE tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 
 
SICAK HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ 
TS 1248 
Ortalama hava sıcaklığı artarda üç gün süre ile 30o C ‘ nin üzerinde bulunduğu süredeki hava durumunu “ aşırı sıcak hava” olarak tanımlamaktadır. 
TS 1247 
Normal havalarda beton döküm sıcaklığı +5 ila +30 o C olarak tanımlanmaktadır. 
TS EN 206-1 
Teslim anındaki taze beton sıcaklığı (sapma sınırları verilerek) KULLANICI ile İMALATÇI arasında belirlenebilir. 
 
Sıcak Havanın Taze Betona Etkileri 
Karışım suyu artar.
Çökme değeri kaybı daha fazla olur.
Beton ısısı (hidratasyon) yükselir.Beton prizini daha kısa sürede alır.
Plastik rötre (büzülme) çatlakları artar.
Hava sürüklenmiş betonlarda hava miktarı zor kontrol edilir. 
 
Sıcak havanın sertleşmiş betona etkileri 
İlk günlerde dayanım hızlı artar ancak 28 günlük mukavemetleri daha düşük olur.
Daha çok su katıldığından gözenekli ve su geçirimliliği yüksek bir beton elde edilir.
Beton soğuduktan sonra sıcaklık farkı olacağından betonun çatlama eğilimi artar
Rötre daha fazla olur.  
 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
Hidratasyon ısısı düşük çimentolar kullanmak
Betonu oluşturan malzemelerin soğutulması
Katkı maddelerinin kullanılması
Suyun buharlaşarak kaybolmasını engelleyecek önlemler alınması
Direk güneş ışığının betonla temasının kesilmesi
Döküm öncesi kalıp ve donatının soğutulması
Kolonların ıslak çuvalla sarılması
Kürlemede geç kalınmaması
Rüzgar etkisinin azaltılması
Priz geciktirici kimyasal katkıların kullanılması
Kür işleminin mümkün olan en kısa sürede başlatılması 
 
 
NORMAL HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ 
Betonun döküleceği nokta yerleştirileceği yer olmalıdır.Betonu bir bölgeye dökerek çekmek veya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşınmasından kaçınılmalıdır.Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3 m ye kadar yayılabilir. Yerleştirilecek beton özellikle döşeme ve yol betonlarında önce bir bölgeye yığılıyor daha sonra yayılmaya çalışılıyor.Bu uygulamadan kaçınılmalıdır. 
 
Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir tabakanın kalınlığı15-30cm olmalıdır. Tabaka kalınlığı her bölgede eşit ve homojen olmalıdır. Kolon ve perde gibi elemanlarda tabaka kalınlığı 30-45cm olmalıdır. Barajlar gibi diğer kütle betonlarında bu kalınlıklar artabilir. Beton daima kalıpların ortasına dökülmelidir. Kalıp yanlarına çarpan beton ayrışır. Pompa hortumunu mümkün olduğu kadar kalıp tabanına indirin. Bu durum betonun ayrışmasını engeller. Taze beton yüksek mesafelerden serbestçe düşürülmez. Taze betonu en fazla 80 cm lik bir yükseklikten düşürün. 
 
Beton daima kalıba düşey yönde ve dik olarak dökülmelidir Betonun yerleştirme işlemine kalıpların köşelerinden başlanılır. Çiseleyen bir yağmur beton dökümü için uygundur. Şiddetli bir yağmurda ise beton dökümünden kaçının. Beton dökümü kesintisiz ve sürekli olmalıdır.Soğuk derze olanak verilmemelidir. 
 
 
SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ
TS 1248 
Ortalama hava sıcaklığı ard arda üç gün süre ile +5 oC ‘ nin altında bulunduğu süredeki hava durumunu “ soğuk hava” olarak tanımlamaktadır. 
 
Soğuk Hava Koşullarının Beton Özelliklerine Etkileri 
Soğuk hava koşullarındaki taze betonun priz alma süresi, normal sıcaklık koşullarında betonun priz alma süresine göre daha uzun, dayanım kazanma hızı ise daha yavaş olmaktadır. İlk zamanlarda ( beton priz almadan veya yeterli dayanımı henüz kazanmadığı süre içerisinde ) betonun içerisindeki suyun bir kez dahi donması, beton dayanımını ve dayanıklılığını çok büyük ölçüde azaltmaktadır. Yerleştirilen betondaki sıcaklık ile çevre sıcaklığı arasında büyük fark olması durumunda, betonda gerilmeler oluşmakta ve çatlaklara yol açmaktadır. 
 
İlk Zamanlarda Yer Alan Donma’nın Beton Özelliklerine Etkisi 
Betonun içerisindeki suyun beton priz almadan donması durumu, Priz alarak sertleşmiş fakat yeterince dayanım kazanmamış betonun içerisindeki suyun donması sonucu içsel çatlaklar oluşur ,geçirgen ve boşluklu düşük dayanımlı beton elde edilir.
-5 oC’ de beton karışım suyunun % 92’ si donar,
-12 oC den düşük sıcaklıkta betonun dayanım kazanmadığı kabul edilir,
Donan su hacminin % 9 oranında genişler,
İlgili Türk Standardı, betonun basınç mukavemetinin 50 kg/cm2’ ye erişmesinden sonra don sebebiyle zarar görmeyeceğini kabul eder.
 
 
Fotoğraflar
Sektörler Sektörler - Hazır Beton
Sektörler Sektörler - Hazır Beton
SEKTÖRLER
Hazır Beton Hafriyat Nakliyat Mermer Madencilik
Hazır Beton

Hazır beton tesislerimizde Türk Standartlarına uygun C12/14 'ten C50/55'e kadar yüksek dayanımlı betonlar üretilmektedir. 

Tesislerimizde bu ürünlerin yanısıra, çeşitli kıvamlarda ve agrega dane büyüklük sınıflarında, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere; Akıcı Dolgu Betonları, Yüksek Performanslı Betonlar, Erken Dayanımı Yüksek Betonlar, Tünel Kalıp Betonları, Yüksek Katlı Bina Betonları, Çevresel Etki Sınıflarına Uygun Beton Tipleri gibi ürünler de üretilerek müşteri talepleri karşılanmaktadır. 

HAZIR BETON ARAÇ PARKIMIZ:
31 Adet Transmikser
6   Adet Pompa
3 Adet Silobas
 
Üretilen Betonlardaki Basınç Dayanım Sınıfı
  GB 250
  C12/14
  C16/18
  C20/25
  C25/30
  C30/35
  C35/40
  C40/45
  C50/55
 
ŞAP BETON
Üretimlerimiz TSE kalite belgesi ile belgelendirilmiştir. Şirketimiz üretim safhasında hammadde ve ürünlerimizle ilgili standartlarda belirtilen tüm deney ve kontrolleri gerçekleştirmektedir. 
Tesislerimizde G uygunluk belgesi bulunmaktadır. Tesislerimiz TSE tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 
 
SICAK HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ 
TS 1248 
Ortalama hava sıcaklığı artarda üç gün süre ile 30o C ‘ nin üzerinde bulunduğu süredeki hava durumunu “ aşırı sıcak hava” olarak tanımlamaktadır. 
TS 1247 
Normal havalarda beton döküm sıcaklığı +5 ila +30 o C olarak tanımlanmaktadır. 
TS EN 206-1 
Teslim anındaki taze beton sıcaklığı (sapma sınırları verilerek) KULLANICI ile İMALATÇI arasında belirlenebilir. 
 
Sıcak Havanın Taze Betona Etkileri 
Karışım suyu artar.
Çökme değeri kaybı daha fazla olur.
Beton ısısı (hidratasyon) yükselir.Beton prizini daha kısa sürede alır.
Plastik rötre (büzülme) çatlakları artar.
Hava sürüklenmiş betonlarda hava miktarı zor kontrol edilir. 
 
Sıcak havanın sertleşmiş betona etkileri 
İlk günlerde dayanım hızlı artar ancak 28 günlük mukavemetleri daha düşük olur.
Daha çok su katıldığından gözenekli ve su geçirimliliği yüksek bir beton elde edilir.
Beton soğuduktan sonra sıcaklık farkı olacağından betonun çatlama eğilimi artar
Rötre daha fazla olur.  
 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
Hidratasyon ısısı düşük çimentolar kullanmak
Betonu oluşturan malzemelerin soğutulması
Katkı maddelerinin kullanılması
Suyun buharlaşarak kaybolmasını engelleyecek önlemler alınması
Direk güneş ışığının betonla temasının kesilmesi
Döküm öncesi kalıp ve donatının soğutulması
Kolonların ıslak çuvalla sarılması
Kürlemede geç kalınmaması
Rüzgar etkisinin azaltılması
Priz geciktirici kimyasal katkıların kullanılması
Kür işleminin mümkün olan en kısa sürede başlatılması 
 
 
NORMAL HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ 
Betonun döküleceği nokta yerleştirileceği yer olmalıdır.Betonu bir bölgeye dökerek çekmek veya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşınmasından kaçınılmalıdır.Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3 m ye kadar yayılabilir. Yerleştirilecek beton özellikle döşeme ve yol betonlarında önce bir bölgeye yığılıyor daha sonra yayılmaya çalışılıyor.Bu uygulamadan kaçınılmalıdır. 
 
Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir tabakanın kalınlığı15-30cm olmalıdır. Tabaka kalınlığı her bölgede eşit ve homojen olmalıdır. Kolon ve perde gibi elemanlarda tabaka kalınlığı 30-45cm olmalıdır. Barajlar gibi diğer kütle betonlarında bu kalınlıklar artabilir. Beton daima kalıpların ortasına dökülmelidir. Kalıp yanlarına çarpan beton ayrışır. Pompa hortumunu mümkün olduğu kadar kalıp tabanına indirin. Bu durum betonun ayrışmasını engeller. Taze beton yüksek mesafelerden serbestçe düşürülmez. Taze betonu en fazla 80 cm lik bir yükseklikten düşürün. 
 
Beton daima kalıba düşey yönde ve dik olarak dökülmelidir Betonun yerleştirme işlemine kalıpların köşelerinden başlanılır. Çiseleyen bir yağmur beton dökümü için uygundur. Şiddetli bir yağmurda ise beton dökümünden kaçının. Beton dökümü kesintisiz ve sürekli olmalıdır.Soğuk derze olanak verilmemelidir. 
 
 
SOĞUK HAVA ŞARTLARINDA BETON DÖKÜMÜ
TS 1248 
Ortalama hava sıcaklığı ard arda üç gün süre ile +5 oC ‘ nin altında bulunduğu süredeki hava durumunu “ soğuk hava” olarak tanımlamaktadır. 
 
Soğuk Hava Koşullarının Beton Özelliklerine Etkileri 
Soğuk hava koşullarındaki taze betonun priz alma süresi, normal sıcaklık koşullarında betonun priz alma süresine göre daha uzun, dayanım kazanma hızı ise daha yavaş olmaktadır. İlk zamanlarda ( beton priz almadan veya yeterli dayanımı henüz kazanmadığı süre içerisinde ) betonun içerisindeki suyun bir kez dahi donması, beton dayanımını ve dayanıklılığını çok büyük ölçüde azaltmaktadır. Yerleştirilen betondaki sıcaklık ile çevre sıcaklığı arasında büyük fark olması durumunda, betonda gerilmeler oluşmakta ve çatlaklara yol açmaktadır. 
 
İlk Zamanlarda Yer Alan Donma’nın Beton Özelliklerine Etkisi 
Betonun içerisindeki suyun beton priz almadan donması durumu, Priz alarak sertleşmiş fakat yeterince dayanım kazanmamış betonun içerisindeki suyun donması sonucu içsel çatlaklar oluşur ,geçirgen ve boşluklu düşük dayanımlı beton elde edilir.
-5 oC’ de beton karışım suyunun % 92’ si donar,
-12 oC den düşük sıcaklıkta betonun dayanım kazanmadığı kabul edilir,
Donan su hacminin % 9 oranında genişler,
İlgili Türk Standardı, betonun basınç mukavemetinin 50 kg/cm2’ ye erişmesinden sonra don sebebiyle zarar görmeyeceğini kabul eder.
 
 
Fotoğraflar
ENGLISH
Copyright Tıkıroğlu Şirketler Grubu. Tüm hakları saklıdır.